Mosty

Ve čtvrtek 4. 4. 2013 jsem měl díky Ing. Suchánkovi možnost navštívit staveniště křižovatky a nadjezdu U trojice. Stavební práce probíhali v plném proudu a mohl jsem vidět spoustu technických detailů použitých při stavbě mostu. Lávka pro pěší a cyklisty, na které se nyní intenzivně pracuje překračuje i železniční trať SŽDC 238. Proto jedna z mých otázek směřovala k zabezpečení vlakové dopravy po dobu výstavby. Zabezpečení by mělo být následující, pomocná nosná konstrukce podpírající konstrukci lávku po dobu výstavby a ochranná síť. Práce v prostoru trati by měli probíhat v nočních výlukách a v plánovaných výlukách údržby trati.